Takida

RLDN, RLDF, STDs Young and Restless Rough Eagle

Ras / Breed: Australian Shepherd
Färg / Colour: Black, white & tan
Född / D.o.b: 15 September 2010
Höfter / Hips: HD: a/b
Armbågar / Elbows:  ED: ua
- Eyes clear
- MH
- NBT

-1 pris i Lydnadsklass 3 / First price in obedience class 3, advanced to elite class.
-Uppflyttad till lägre klass spår / Advanced to class 2 in the swedish working program, tracking.
-MH 1a på skott / Mentatest, no reaction on gun shots.

Takida är en hund med stor personlighet, påhittig, lekfull och nyfiken. Hon hittar jobb i allt hon gör, och är våran polis här hemma. Det går inte att ha tråkigt i närheten av Takida. Hon har haft två kullar, med totalt 23 valpar. 

Takida has a huge personality, she has fantasy, is playful and curious. She sees job in everything she does, and is our police. You can never have a boring time when you are close to Takida. She had 2 litters, with total of 23 pups.